Ψυχοθεραπεία Παιδιών- Playtherapy

Ατομικές συνεδρίες παιδιών – Playtherapy

Οι λόγοι που συνήθως οδηγούν τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στο γραφείο ενός ψυχολόγου μπορεί να  είναι πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Δυσκολία προσαρμογής στο σχολείο
  • Άγχος αποχωρισμού
  • Διάσπαση προσοχής
  • Δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις
  • Επιθετικότητα
  • Αδελφική ζήλεια, αλλαγή στη ζωή του παιδιού μετά τη γέννηση ενός ακόμα παιδιού
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος
  • Αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση (επικείμενο διαζύγιο των γονέων, πένθος κ.α.)
  • Ασθένειες των παιδιών ή των γονιών τους
  • Τραυματικά γεγονότα

H παιγνιοθεραπεία είναι μία μορφή θεραπείας, όπου το παιχνίδι και η τέχνη χρησιμοποιούνται ως τα κύρια μέσα για την επίλυση ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς. Ιδιαίτερα ωφέλιμη είναι για τα παιδιά που δυσκολεύονται να κατανοήσουν πώς νιώθουν και γιατί συμπεριφέρονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αφού δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να εκφράσει όλα τα συναισθήματά του, χωρίς απαραίτητα να μιλήσει με λέξεις για αυτά. Ο σκοπός της παιγνιοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, να  αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους, να χτίσουν τον πυρήνα του εαυτού τους και να γίνουν χαρούμενα και δημιουργικά.

Μέσα από την προσωπική σχέση που αναπτύσσει με το θεραπευτή, το συμβολικό παιχνίδι, τις εικαστικές δημιουργίες αλλά και τη σταθερότητα των συναντήσεων σε συγκεκριμένο μέρος και ώρα κάθε βδομάδα, το παιδί μαθαίνει να εκφράζει και να επεξεργάζεται τα συναισθήματά του και να ξεπερνά τις δυσκολίες. 

Μάλιστα, σϋγχρονες έρευνες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της παιγνιοθεραπείας. Τα παιδιά που κάνουν Παιγνιοθεραπεία με τα standards του PTI/PTUK σημειώνουν μεγάλη αλλαγή: 84% θετική αλλαγή όπως καταγράφεται από τους γονείς, 78% θετική αλλαγή όπως καταγράφεται από τους δασκάλους με βάση την έρευνα του Play Therapy UK (clinical evidence base, containing over 12,000 cases, when delivered to PTUK standards).

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παιγνιοθεραπεία, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το www.playfortherapy.gr

* ατομικές  συνεδρίες  ψυχοθεραπείας παιδιών πραγματοποιεί η  Χαρά Σφέτσα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.