Ομαδική ψυχοθεραπεία

Θεραπεία ομάδας


Η ομαδική θεραπεία μπορεί να ωφελήσει ιδιαιτέρως ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Οι θεραπευτικές ομάδες είναι σχεδιασμένες και κατάλληλες για ανθρώπους που δυσκολεύονται στις σχέσεις τους σε θέματα όπως η συναισθηματική εγγύτητα, η εμπιστοσύνη, και η αυτοπεποίθηση. Οι αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν ανάμεσα στα μέλη κατά την ομαδική διαδικασία βοηθούν τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να αλλάξουν εν καιρώ τα μοτίβα που μέχρι τώρα ακολουθούσαν στη ζωή τους με αποτέλεσμα να δημιουργούν άθελά τους προβλήματα στις σχέσεις τους με τους σημαντικούς «άλλους». Όταν οι προσωπικές δυσκολίες των μελών της ομάδας αφορούν το κοινωνικό και εργασιακό πλαίσιο, προβλήματα συντροφικότητας ή την σεξουαλικότητα, τότε η ομάδα μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια.

Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ομαδική διαδικασία είναι ότι επιτρέπει και ενθαρρύνει την επεξεργασία των παραπάνω μοτίβων συμπεριφοράς στο «εδώ και τώρα», καθώς η συνθήκη της ομαδικής ψυχοθεραπείας προσομοιάζει την πραγματικότητα ως προς τους τρόπους που οι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία, όπως και η ατομική, έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν και να αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής τους πιο ικανοποιητικά. Ενώ στη ατομική ψυχοθεραπεία ο ενδιαφερόμενος έρχεται σε επαφή μόνο με ένα άτομο, τον ψυχοθεραπευτή του, στην ομαδική ψυχοθεραπεία η συνεδρία γίνεται με μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων, και με συντονιστές έναν ή δύο ψυχοθεραπευτές.

Τα θέματα που συζητιούνται μέσα στη θεραπευτική ομάδα δεν καθορίζονται από τον συντονιστή, αλλά ανακύπτουν αυθόρμητα από τα ίδια τα μέλη της. Τα άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι με παρόμοια συναισθήματα και δυσκολίες, και τελικά αισθάνονται ανακούφιση γιατί βλέπουν πως δεν είναι μόνοι κι αβοήθητοι με το πρόβλημα που τους απασχολεί. Η ομάδα μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή στήριξης σε δύσκολες περιόδους κατά τις οποίες κάποιο μέλος της αντιμετωπίζει έντονο άγχος και συναισθηματικό αδιέξοδο.

Επίσης, η ανατροφοδότηση της ομάδας μπορεί να βοηθήσει ώστε να αλλάξει η οπτική με την οποία βλέπει κάποιος τα πράγματα, και να υιοθετήσει πιο δημιουργικές και αποτελεσματικές στάσεις απέναντι στα προβλήματα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.