Ψυχανάλυση

Η ψυχανάλυση ως θεραπευτική τεχνική έχει ως στόχο την κατανόηση σε βάθος των ασυνείδητων διεργασιών κάθε ανθρώπου, προκειμένου το άτομο να επιτύχει μία ευνοϊκότερη ψυχική λειτουργία, μια αίσθηση συνέχειας και συγκρότησης και να διάγει μια συνολικά πιο ικανοποιητική ζωή. Δεν έχει να κάνει με μια απλή διανοητική περιγραφή και επίλυση προβλημάτων, ούτε με συμβουλές καθημερινής διαβίωσης. Στην ψυχανάλυση μελετάμε τις ασυνείδητες διεργασίες και τις συγκρούσεις, τις οποίες δεν γνωρίζουμε συνειδητά, αλλά επηρεάζουν τις σκέψεις μας και τη συμπεριφορά μας και μπορεί να προκαλέσουν έντονα συμπτώματα και βαθιές ψυχικές συγκρούσεις. Η ψυχανάλυση πραγματοποιείται με συχνότητα 3-4 φορές την εβδομάδα, στο ψυχαναλυτικό ντιβάνι.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.