Οικογενειακή θεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη τους. Συχνές καταστάσεις κρίσης μέσα σε ένα οικογενειακό σύστημα μπορεί να είναι η γέννηση ενός παιδιού, η μετάβαση στα διάφορα στάδια ανάπτυξης, δυσκολίες στη συμπεριφορά των παιδιών, η εφηβεία, η ενηλικίωση, ένας χωρισμός ή διαζύγιο, ένα αιφνίδιο πένθος, χρόνια ασθένεια, απώλεια εργασίας, κ.α. Η θεραπεία αυτή έχει πολλαπλούς στόχους όπως είναι η αντιμετώπιση της κρίσης και η οικογενειακή προσαρμογή, η βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η οικογένεια λειτουργεί και επικοινωνεί ως ομάδα, καθώς και η διατήρηση της ψυχικής υγείας όλων των μελών.

Δίνεται έμφαση στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας, στο πώς κάθε μέλος σκέφτεται και ερμηνεύει αυτά που συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια, ενδυναμώνεται η άμεση επικοινωνία μεταξύ τους και η έκφραση των συναισθημάτων.

Στις οικογενειακές συνεδρίες συνήθως , αλλά όχι απαραίτητα, συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Με τη στήριξη και τη βοήθεια του θεραπευτή, το οικογενειακό σύστημα αναζητά και αξιοποιεί τις θετικές πλευρές στην καθημερινή ζωή της οικογένειας, έτσι ώστε να αμβλυνθούν οι δυσκολίες και οι συγκρούσεις και η οικογένεια να προσαρμοστεί στις όποιες αλλαγές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.